Boyçelik Logo
 


Hata oranı minimuma indirilmiş bir üretim gerçekleştiren Boyçelik`te kalite kontroller, standartlara ve müşteri taleplerine uygun olarak yapılmaktadır. Boyçelik’te kalite anlayışı, hammaddenin temininden, ürünün müşteriye ulaşımına kadar uzanır. Bu nedenle Boyçelik’te hammadde girişinden, üretim sırasındaki tahribatsız muayene yöntemleri ve finish işlemlerine kadar üretimdeki tüm kontroller fiziksel ve kimyasal testlerle desteklenmektedir.

Boru - Profillerin Mekanik ve Kimyasal ÖzellikleriBoru - Profil Paket Sayıları