Boyçelik Logo
 
KALİTE KONTROL TESTLERİ

BORU VE PROFİLLERE UYGULANAN MEKANİK TESTLER

 

Mekanik Test: Hammaddeden veya üründen hazırlanan numunelere çekme testi uygulanır ve mekanik özelliklerin standartlara ve müşteri talebine uygunluğu kontrol edilir. 

Genişletme Testi: Üretim anında alınan numuneler özel yöntemlerle genişletilerek kaynak bölgesinde açılma olup olmadığı kontrol edilir

Sertlik Testi: Hammadde veya ürünün yüzey sertliği ölçülür. 

Yassıltma Testi: Üretim anında alınan numuneler özel yöntemlerle yassıltma işlemine tabi tutularak kaynak bölgesinde açılma olup olmadığı kontrol edilir.

Bükme Testi: Üretim anında alınan numuneler 90° bükülür ve ürünün şekillendirme proseslerindeki kaynak performansı gözlenir.

Kimyasal Test: Hammaddenin girdi kontrolü sırasında olduğu gibi üretim anında alınan numunelere de kimyasal test uygulanır ve sonuçların ilgili standarda uygunluğu kontrol edilir.

 

BORU VE PROFİLLERE UYGULANAN TAHRİBATSIZ TESTLER (NDT)


Girdap Akımları (Eddy Current) Testi: EC testli ürünlerde, sahip olduğumuz TS EN 10305 - 3&5 standardına uygun olarak, kaynak boyunca olabilmesi muhtemel çatlakları/kırıkları ve hatalı kısımları tespit etmek ve otomatik olarak ayrılmasını sağlamak amacıyla, üretim hattı üzerine entegre edilmiş (online) elektromanyetik prensipte çalışan test cihazımızla, %100 test etmekteyiz.

Yüzey Pürüzlülük Testi: Kaplamaya uygun boru ve profil üretimimizde, müşteri şartnamesine ve üretim normlarına göre boru ve profillere yüzey pürüzlülük testi, talep edildiği takdirde, uygulanmaktadır.

 

TEL- YAY KALİTE KONTROL TESTLERİ


HAMMADDE KİMYASAL TESTLER


Hammadde tedarik aşamasında , ilgili süreç başlamadan önce üreticiler tarafından gönderilen mill test raporları incelenerek , alım 
kararı verilecek filmaşinler titizlikle seçilir.

Tedariği gerçekleşen filmaşinler , laboratuar  ortamında spektrometre yardımıyla kimyasal testlere tabi tutularak, mill test raporu uygunluğu kontrol edilir.


HAMMADDE MEKANİK TESTLER


Tel ve Yay üretimi için tedarik edilen filmaşinler , girdi kontol aşamasında , çekme mukavemet testlerine tabi tutularak mill test raporu 
uygunluğu kontrol edilir.


YAYLIK ÇELİK TEL TESTLERİ

• Mukavemet
• Burma
• Çap
• Dresaj
• Tel yüzeyi
• Tel sarılma
• Tel bükme

Söz konusu test ve kontroller uygulanarak TS 2500-1 EN 10270-1 Standart uygunluğu kontrol edilir.