Boyçelik Logo
 
ENERJİ POLİTİKASI

Bu dünyanın yalnızca bize değil, bizden sonraki nesillere de ait olduğunun bilincinde olan Boyçelik, doğaya zarar vermeden yürüttüğü üretim faaliyetlerini enerji sarfiyatını minimuma indirerek gerçekleştirmektedir. Hızla azalan doğal kaynakların korunmasına yönelik olarak enerji kaynaklarını yasal mevzuatlar çerçevesinde minimum enerji, maksimum verim prensibi ile kullanan Boyçelik, çalışanlarına sürekli verdiği eğitimlerle enerji tüketimi duyarlılığını arttırmaktadır. Ayrıca Boyçelik enerji kaynaklarını en yüksek verimle kullanmayı, enerji tasarrufuna yönelik teknolojileri seçmeye özen göstermektedir.

Boyçelik, enerji tasarrufuna yönelik geliştirdiği çözümlerle aynı zamanda ülke ve firma ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.